Patronat honorowy:
 • 1. Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
 • 2. Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski
 • 3. Zbigniew Ptak - Starosta Nowodworski,
 • 4, Dawid Lasek - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2013-06-03
Regulamin organizacyjny 2016

I. Cel zawodów

 • • Promocja walorów turystycznych Zatoki Gdańskiej i Mierzei Wiślanej.
 • • Promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 • • Promocja markowego produktu turystycznego – „Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu”.

II. Główny Organizator

 • • Urząd Gminy w Stegnie i Lokalna Organizacja Turystyczna „Jantarowe Wybrzeże”

III. Organizatorzy

 • • Lokalna Organizacja Turystyczna „Jantarowe Wybrzeże” w Stegnie
 • • Urząd Marszałkowski
 • • Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański
 •  • Urząd Miasta HEL
 • • LOT Krynica Morska

 

IV. Uczestnictwo w zawodach

• W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki do 16 roku życia w kategorii JUNIOR i  powyżej  16 roku życia w kategorii SENIOR po wpłaceniu opłaty startowej w kwocie 5 zł kat.junior i 10 zł kat. senior.

 Ponadto na finałach w Jantarze dodatkowo  prowadzona jest kategoria VIP.(udział biorą:aktorzy,dziennikarze i politycy.)

• Zgłoszenia imienne (druk w załączeniu) z podaniem przynależności państwowej należy dostarczyć

do dnia 30.06.2016 r., do:

Urząd Gminy Stegna

ul. Gdanska 34

82 – 103 STEGNA

tel. (0 55) 247 86 92

lub zostawić w biurze zawodów na 1 godz. przed rozpoczęciem

• W przypadku nie zgłoszenia się zawodnika na zawody, organizator nie zwraca opłaty startowej.

V. Komisja sędziowska

• Organizatorzy powołują komisje sędziowska w składzie:

- sędziego głównego (nadzoruje prace komisji sędziowskiej, ma decydujące prawo głosu),

- sędziego skrutacyjnego (jest odpowiedzialny za ważenie bursztynu),

- sędziów asystentów (czuwają nad prawidłowym przebiegiem zawodów).

• Sędziowie oraz ich asystenci nie mogą brać czynnego udziału w zawodach.

VI. Termin i miejsce

• Zawody odbędą się w dniach 15-16.07.2016r. w Jantarze (powiat nowodworski, woj. pomorskie).

• Zbiórka zawodników biorących udział w zawodach odbędzie się na plaży w Jantarze,

15.07.2016r. o godzinie 1000.

• Rozpoczęcie zawodów nastąpi 15.07.2016 r. o godzinie 1200.

VII. Identyfikacja zawodników

• Każdy zawodnik musi posiadać numer identyfikacyjny (dostarczony przez organizatora).

• Numer musi być wyraźnie widoczny z przodu i z tyłu; musi być on zgodny z numerem stanowiska.

VIII. Wyposażenie zawodników

 • • Do poszukiwania bursztynu zawodnicy używają kaszorów i grabi.
 • • Podczas poszukiwań zawodnik może mieć tylko jeden kaszor oraz grabie.
 • • Złowiony bursztyn zawodnik wrzuca do przezroczystej torebki, która otrzymuje przed zawodami.
 • • Sprzęt do połowu dostarcza organizator (inny sprzęt do poszukiwań jest zabroniony).

IX. Przebieg zawodów

 • • Miejsca do połowu bursztynu zostają wyznaczone według kolejności dokonywania zapisów do zawodów.
 • • Zawodnicy zajmują miejsca na stanowiskach o numerach odpowiadających ich numerom startowym.
 • • Granica obszaru zawodów jest ściśle wytyczona.
 • • Każde stanowisko do poszukiwań stanowi wycinek plaży o następujących wymiarach: szer. 3.5m, dł.6 m.
 • • Maksymalna liczba stanowisk nie może przekraczać 10.
 • • Do miejsca zawodów zawodnicy wchodzą, wyłącznie za zgoda komisji sędziowskiej.
 • • Na minutę przed rozpoczęciem zawodów wszyscy zawodnicy powinni oczekiwać na sygnał startu przy wcześniej wylosowanych stanowiskach; w przeciwnym razie zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
 • • Na komendę „zająć miejsca” zawodnicy podchodzą do swoich stanowisk.
 • • Na komendę „gotowi” zawodnicy staja przygotowani przy swoich stanowiskach.
 • • Po sygnale „start” zawodnicy mogą rozpocząć poszukiwanie bursztynu, przy użyciu w/w sprzętu.
 • • W momencie falstartu sędzia główny wstrzymuje zawody i ponawia komendę startu.
 • • Zawodnik, który dokonał falstartu dwukrotnie, zostaje zdyskwalifikowany.

X. Rundy zawodów

• Zawody składają się z 2 rund:

eliminacyjnej na plażach:

 • - Jantarnyj

    . – Krynica Morska

     -  HEL

    -   Jantar

finałowej w dniu:

- 15 – 16 Lipiec   2016 r. (Plaża Jantar).

• Dla każdej rundy zawodów z większa liczba zawodników niż stanowisk do poszukiwania bursztynu,

organizuje się eliminacje.

• W drodze eliminacji do ścisłego półfinału kwalifikuje się 60 zawodników z najlepszymi wynikami

(po 10 z każdych eliminacji).

• Liczba finalistów nie może przekraczać 10 osób (po 1 zawodniku z każdej rundy półfinałowej

+4 z najlepszymi wynikami).

XI. Weryfikacja wyników

• Pierwsze miejsce zostanie przyznane w dwóch kategoriach:

- za największa ilość złowionego bursztynu

- za największy bursztyn

• Jeśli dwóch lub więcej zawodników uzbiera równa ilość bursztynu, to będą oni uplasowani

na tym samym miejscu w porządku alfabetycznym.

• Komisja sędziowska waży wszystkie torebki zawierające bursztyn.

• Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują okolicznościowe certyfikaty.

• Zwycięzcy zostaną nagrodzeni pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

• Zawodnik, który nie zgadza się z oficjalnymi wynikami ma prawo zgłosić protest do komisji

sędziowskiej.

• Protest musi być zgłoszony na piśmie.

• Protest musi być złożony w ciągu godziny od chwili ogłoszenia wyników.

XII. Sprawy różne

• Ostateczna wykładnia i zasady stosowania Regulaminu należą do Organizatorów.

 

Sędzia główny  Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu Mgr Artur Bryk.

Patronat Honorowy Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich Amber Route<br /> Szlak Bursztynowy Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Gmina Stegna Jedynka Polskie Radio RADIO GDAŃSK amber.com.pl bursztynowy portal Powiat Nowodworski
Dziennik Bałtycki WASZE PODRÓŻE magazyn turystyczny www.mierzeja.pl tu odpoczywam cały rok Dobry ZNAK
Gdańsk Gdynia Ośrodek Wypoczynkowy Medyk Lokalna Organizacja Turystyczna w Krynicy Morskiej Urząd Miasta Wieluń
Urząd Gminy Sztutowo Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Szlak Bursztynowy Amber & Black Oak Studio